header

PLAY ME A STORY

Examensarbete 2014, HDK

Vi använder oss av berättelser för att förstå varandra, oss själva och den värld vi lever i.
En viktig del i barns språk- och identitetsutveckling är att ta del av berättelser, men också att få
skapa sina egna, och det lär sig barn främst i leken. Play me a story är en föränderlig matta som är tänkt att ge utrymme för
fantasin och fungera som en scen för lek och berättande. Den består av tio moduler som kan vändas och
flyttas runt och bildar därmed nya mönster, riktningar och scenarion under lekens gång.