header

kött?

2011, Linnéuniversitetet

En fiktiv kampanj skapad tillsammans med Erika Lindmark, som genom affischer och en broschyr
ifrågasätter dagens höga köttkonsumtion och dess konsekvenser på människor och miljö.
Genom att visualisera statistik i kombination med slogans och genom att använda
ett oskyldigt bildspråk, ville vi väcka nyfikenhet king problemet snarare än att provocera.