header

DEM HEMLIGHETSFULLA TRÄDGÅRDEN

Examensarbete, Linnéumiversitetet 2012

En mönsterkollektion anpassad för väntrum inom vården med syfte att föra in naturen och skapa lugnare rum.