Morfars trädgård

Personligt projekt / mönster


Storytelling kring ett mönster. Minnet av min morfar och mina barndomssomrar i mina morföräldrars trädgård.