Hemsida24

Väggmålning


Väggmålning till hemsideföretaget Hemsida24:s företagslokaler. Utförd tillsammans med Erika Lindmark.